loadingimg

Wczytuję dane...
Subskrypcja
Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Bestsellery
MOE196 Kombinezon spodnium bez rękawów - szary
Cena:149,00 PLN
Wysyłka gratis!
Płatności

Opinie

Regulamin

                                                                                 Dane firmy:                                                                                 

„eKopciuszek"

Monika Walczak
Łabuńki Pierwsze 233
22-437 Łabunie
NIP: 9222688616
REGON: 061640077
Email: ekopciuszek@gmail.com
Tel.: 790 888 428


Dane do przelewu:

Numer konta: 07 1090 2688 0000 0001 2252 5747

„eKopciuszek” Monika Walczak
 Łabuńki Pierwsze 233
 22-437 Łabunie

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00


 

REGULAMIN1.Jesteśmy w pełni legalną firmą, zwaną dalej "Sprzedającym". Do każdego, zrobionego u nas zakupu, dostaniesz wraz z przesyłką, rachunek.


2.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwaną dalej "Kupującym".


3.Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie eKopciuszek. Na wpłatę czekamy 7 dni roboczych.

4. Towar wraz z dowodem sprzedaży, jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w adres.

5.Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten liczy się od dnia otrzymania rzeczy. Odstąpienie od umowy należy zgłosić  w czternastodniowym terminie poprzez kontakt mailowy. Następnie, po odesłaniu przez Nas informacji potwiedzającej odebranie zgłoszenia, należy odesłać zakupiony towar wraz z oświadczeniem na piśmie o odstąpieniu od umowy. Towar musi znajdować się w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

6.W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres eKopciuszek Monika Walczak Łabuńki Pierwsze 233, 22-437 Łabunie.

7.Uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa są niezależne od uprawnień konsumenckich do reklamowania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny z umową. Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

8.Ceny podane są w PLN i są cennami brutto( z VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


9.Sprzedający zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący, podając przy zamówienia swoje dane , wyraża zgodę na ich przetwarzanie, w celu realizacji złożonego zamówienia.


10.Wszelkie zmiany Regulaminu, będą czynione w celu dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. Zarejestrowani Kupujący, poinformowani zostaną o wszelkich       zmianach drogą mailową, na podane adresy e-mail. Informacja taka zostanie wysłana na 30 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

11.Reklamacje:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem ekopciuszek@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres  Sprzedawcy.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

12. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestei sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo.

Jeśli mimo wszystko mają Państwo wątpliwości, pytania lub propozycję

to prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.


Życzymy Państwu udanych zakupów.


eKopciuszek